Opis problemu

Skuteczna alternatywa dla tradycyjnej kąpieli Toaleta ciała jest ważnym czynnikiem psychologicznym wśród pacjentów, którzy posiadają całkowicie lub w znacznym stopniu ograniczoną mobilność i nie są w stanie sami zadbać o higienę. Z jednej strony wiąże się to z dyskomfortem wynikającym z samej procedury mycia, z drugiej z wysokim ryzykiem występowania zakażeń. Tradycyjne metody mycia pacjenta za pomocą mydła oraz wody wiążą się z wykorzystaniem szeregu dodatkowych produktów, takich jak misek na wodę, gąbek, ręczników, balsamów, odżywek oraz szamponów do mycia włosów. Z taką praktyką związane są nieodłączne problemy:

 • możliwość wprowadzenia bakterii zawartych w wodzie oraz wyposażeniu stanowiska do mycia
 • możliwość nabycia zakażeń związanych z opieką zdrowotną
 • wysoka częstotliwość występowania zakażeń układu moczowego
 • kontekst ekonomiczny poprzez poświęcony danej czynności czas i związane z tym koszty
 • komfort pacjenta

Zagrożenia

NIEPOKOJĄCE DANE

Koszty następstw zakażeń szpitalnych w Europie szacowane są na ponad 7 miliardów euro!

Corocznie w europejskich szpitalach dochodzi do 4,1 miliona nowych przypadków zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Przedłuża to czas hospitalizacji o dodatkowe 16 milionów dni. Zwiększa ilość zgonów o 37 tysięcy oraz dodatkowo przyczynia się do 110 tysięcy zgonów każdego roku.

Jak zmniejszyć koszty zakażeń związanych z opieką zdrowotną?

Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów oraz liczby zakażeń szpitalnych jest wyeliminowanie potencjalnych źródeł zakażeń, w tym wielorazowych misek na wodę oraz wody z kranu podczas przeprowadzania toalety ciała pacjenta.

Potencjalne źródła zakażeń szpitalnych

Stosowanie mydła, myjek oraz wody może prowadzić do zakażeń krzyżowych. Udowodniono, iż zarówno miska na wodę jak i woda z kranu mogą być źródłem zakażenia.

WODA Z KRANU

Istnieją udokumentowane przypadki śmierci pacjentów spowodowane obecnością bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie dostarczanej z wodociągów do placówek opieki zdrowotnej.

Niektóre z patogenów, odpowiedzialnych za powstawanie biofilmu, mogą powodować tworzenie się go w rurach szpitalnych, zbiornikach z gorącą wodą, w zlewach oraz w kranach (w tym bezdotykowych) zanieczyszczając wodę, która ma z nimi kontakt.

WIELORAZOWA MISKA NA WODĘ

Nawet  oczyszczona, osuszona i dobrze przechowywana miska na wodę może zawierać patogeny bakterii, które staną się źródłem zakażenia pacjenta.

System Oasis® Bed Bath zapewnia bardziej higieniczne i bezpieczniejsze rozwiązanie w postaci jednorazowych, nasączonych myjek niewymagających spłukiwania. To rozwiązanie na żadnym etapie mycia nie wymaga użycia wody z kranu oraz misek na wodę. 

 

Najczęstsze zakażenia. Zakażenia układu moczowego.

Liczne badania podkreślają powiązanie tradycyjnego sposobu mycia pacjenta z zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną, szczególnie zakażeniami układu moczowego. Stosowanie myjek w postaci ściereczek lub rękawic nasączonych fabrycznie środkami myjącymi może zmniejszyć częstotliwość występowania ZUM nawet o 88%.

Zakażenia układu moczowego (ZUM) to jedno z najczęstszych zakażeń występującymi w placówkach medycznych. Mają miejsce średnio u 1 miliona osób w szpitalach oraz domach opieki w Stanach Zjednoczonych. Wyeliminowanie stosowania misek na wodę, mydeł oraz wody z kranu i wprowadzenie w to miejsce ściereczek lub rękawiczek nasączonych środkami myjącymi zmniejsza częstotliwość występowania ZUM.

Wyeliminowanie wody z kranu, mydła, myjek oraz wszelakiego dodatkowego wyposażenia do mycia pacjenta może usunąć wszystkie potencjalne źródła bakterii oraz przyczyny zakażeń krzyżowych.

 

Rozwiązania

Zdrowie, ekonomia, korzyści

Proste zmiany w praktyce higieny pacjenta pozwalają zmniejszyć koszty związane z produktami potrzebnymi do mycia ciała oraz zaoszczędzić czas pielęgniarki poświęcony na opiekę nad chorym. To znaczne korzyści ekonomiczne dla szpitala.

30 TYSIĘCY ZŁOTYCH ROCZNIE

Przy zastosowaniu ściereczek serii Oasis® Bed Bath istnieje możliwość zaoszczędzenia rocznie nawet do 30 tysięcy złotych na jednym pacjencie. Wynik ten został osiągnięty nie tylko poprzez wyeliminowanie tradycyjnych materiałów potrzebnych do mycia ciała pacjenta, ale również poprzez redukcję kosztów prania oraz opieki pielęgniarskiej.

Koszty związane z tradycyjnym myciem pacjenta mogą znacznie przewyższyć koszty stosowania gotowych, fabrycznie nasączonych i nawodnionych myjek.

21 GODZIN TYGODNIOWO

Jak wykazały testy z użyciem produktów Oasis® Bed Bath, czas potrzebny na dokonanie higieny ciała pacjenta może się skrócić nawet o 15minut dziennie. To czas, który standardowo poświęca się na zgromadzenie, przygotowanie, a następnie posprzątanie produktów wykorzystywanych przy myciu ciała pacjenta (miska, ręczniki, gąbki, środki myjące, pielęgnujące). Na standardowym 12-łóżkowym Oddziale Intensywnej Terapii to oszczędność 21 godzin tygodniowo.


Poprawa stanu skóry. Zmniejszenie otarć o 82%

Jak wykazują badania, u osób dorosłych dochodzi rocznie średnio do 1,5 miliona otarć skóry, a 8% ran nabytych w trakcie hospitalizacji powstaje właśnie w ich wyniku.  Mydło jest jedną z przyczyn wzrastania ryzyka powstania otarć skóry.

Te rodzaje ran stanowią potencjalnie poważne i bolesne problemy  dla starszych osób, którzy są narażeni na otarcia skóry w związku z jej starzeniem się i mniejszą sprężystością oraz wytrzymałością na rozciąganie powodowaną zmniejszeniem wilgotności powierzchni skóry.

Tradycyjna kąpiel zmniejsza naturalne natłuszczenie skóry, a używane najczęściej mydła alkaiczne usuwają jej naturalny kwaśny płaszcz ochronny. Skóra staje się bardziej podatna na uszkodzenia, co może powodować otarcia.

Wyniki badań klinicznych wykazują, iż przejście z tradycyjnego sposobu mycia z użyciem wody i mydła na nawilżane chusteczki redukuje otarcia skóry nawet o 82%. Stosowanie produktów Oasis® Bed Bath zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry, które utrzymuje się jeszcze po 24 h od aplikacji.


Preferencje pacjenta i pielęgniarki

Wygoda inteligentnych rozwiązań

Tradycyjnie wykonywana toaleta często staje się źródłem dyskomfortu pacjenta wynikającym z samej procedury mycia, tj. zachlapanego wodą ubrania czy łóżka. Dla personelu medycznego czasami nawet podstawowa pielęgnacja chorego nie jest zadaniem łatwym. Dlatego produkty Oasis® Bed Bath, zapewniając kompleksową higienę bez użycia wody, stają się wygodną alternatywą nie tylko dla pacjenta, ale i dla pielęgniarki.

Dobremu samopoczuciu pacjenta sprzyja również zdrowa, nawilżona skóra. Nawilżające ściereczki oraz rękawice Oasis® Bed Bath nie tylko oczyszczają skórę, ale dają też efekt delikatnego nawilżenia.

 

Literatura

 • Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. World Health Organisation 2011
 • Kabbra JJ, Brady MB. Contamination of bar soaps under in use conditions. J Environ Pathol Toxicol Oncol. 1984 Jul;5(4-5):1-14
 • RQAI Independent Review of Pseudomonas Final report May 2012. www.rqai.org.uk.
 • Stone S, et al., Removal of bath basins to reduce catheter-associated urinary tract infections. Poster presented at APIC 2010, New Orleans, LA, July 2010.
 • Exner M, Kramer A, Lajoie L et al. Prevention and control of health care associated waterborne infections in health care facilities. Am J Infect Control. 2005:33;S26-S40
 • Marchaim D, Taylor AR, Hayakawa K et al. Hospital bath basins are frequently contaminated with multidrug-resistant human pathogens. Am J Infect Control. 2011
 • Grundman H et al. J Infect Dis. 1993;168: 943-7
 • rautman M et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2001;22;49-52
 • Johnson D, Lineweaver L, Maze LM. Patients’ bath basins as a potential source of infection: a multi centre sampling study. Am J Crit Care. 2009 Jan;18(1);31-8;discussion 39-40
 • Breathnach AS, Cubbon MD, Karunaharan RN et al. Multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa outbreaks in two hospitals: association with contaminated hospital waste-water systems. J Hosp Infec. 2012 Jul 27
 • LePrat R, Demzot V, Bertrand X, et al. Non-touch fi ttings in hospitals: a possible source of Pseudomonas aeruginosa and Legionella spp. J Hops Inf. 2003;53:77-82
 • Assadin D, El-Madini N, Seper E, et al. Sensor operated faucets: a possible source of nosocomial infection? Infect Control Hosp Epidemiol. 2002;23:44-46
 • Shannon R, Allen M, Durbin A, et al. Patient bath water as a source of nosocomial microbiological contamination ; an intervention study using chlorhexidine. J Healthcare Safety, Compliance and Infect Control. 1993;3:180-184
 • Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity and economic cost. Am J Med;2002 Jul 8;113 Suppl 1A:5S-13S
 • ECDC Meeting report expert consultation on healthcare-associated infection control and prevention. Stockholm, 25-26 February 2010.
 • McGukin M, Shubin A, Interventional Patient Hygiene (IPH): case study at the bedside. University of Pennsylvania, Department of Physical Medicine & Rehab, Philadelphia, PA. America Professional Wound Care Association National Conference, Philadelphia, PA, April 2007.
 • Hamman H, Goodbye UTI! Removal of traditional basin bathing method leads to 78% reduction in UTIs. Poster presented at NADONA Annual Conference, July 2011.
 • Massa J. Improving effi ciency, reducing infection and enhancing experience. B J Nurs. 2010;19(22)
 • Plante L, Regan M. Impact of one step, no rinse bathing on cost of care and skin tear occurrence in long term care setting. Poster session presented at annual meeting of Association for Advancement of Wound Care, Atlanta, Ga;1996
 • Baranowski S. Skin tears: staying on guard against the enemy of frail skin. Nursing 2000;30(9);41-6 21. White MW, Karam S, Cowel B. Skin tears in frail elders: a practical approach to prevention
 • Birch S, Coggins T. No-rinse, one step bed bath: the effects on the occurrence of skin tears in a long term care setting. Ostomy Wound Manage 2003;49(1);64-7
 • Santamaria N, et al. Woundswest: Identifying the prevalence of wounds within Australia’s public health system. EWMA.2009.9;3: 13-18
 • Skin tear consensus panel. Skin Tears: State of the Science:Consensus statements for the prevention, prediction, assessment and treatment of skin tears. Advances in skin and wound care. 2011;24(9)(Suppl);2-15
 • LeBlanc K, Christensen D, Orstead HL et al. Best practise recommendations for the prevention and treatment of skin tears. Wound Care Canada 2008;6(1):14-32
 • Nazarko L. Maintaining the condition of aging skin. Nursing and Residential Care;9:4,160-163
 • Penzer R, Finch M. Promoting healthy skin in older people. Learning Disability Practise. 2001;4:1,33-39
 • Brillhart B. Pressure sore and skin tear prevention and treatment during a ten month program. Rehabil Nurs 2005;30(3):85-91
 • Synergy Heath Oasis Bed Bath wipes moisturisation report 2012.
 • Larson EL, Ciliberti T, Chantler C et al. Comparison of traditional and disposable bed baths in critically ill patients. Am J Crit Care. 2004 May;13(3): 235-41
 • Kron-Chalupa J et al. The basinless bath: A study on skin dryness and patient satisfaction.
 • Synergy Health Dermatological Oasis Shampoo Cap testing report.
 • Synergy Health Oasis Shampoo Cap Testimonial OAS005 April 2012.
 

Po pierwsze higiena