Opis problemu

Nienaruszona skóra człowieka jest barierą chroniącą organizm przed wnikaniem do niego mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów oraz wirusów.

Wskutek nieodpowiedniego przygotowania skóry do zabiegu inwazyjnego (wkłucie do naczyń krwionośnych, domięśniowe, podskórne), jak i zabiegu operacyjnego może dojść do zakażeń endogennych.

Prawidłowa dezynfekcja skóry przez zabiegiem inwazyjnym odgrywa kluczową rolę w prewencji zakażeń szpitalnych. Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) jest jednym z najczęstszych powikłań współczesnej chirurgii. Stanowią one 22% ogółu infekcji szpitalnych i występują u 38% pacjentów chirurgicznych.

Każdy przypadek ZMO wiąże się ze znacznie wydłużoną hospitalizacją chorego, włączeniu drogiej antybiotykoterapii, a niejednokrotnie kończy się zgonem pacjenta.

Standardową procedurą mającą za zadanie zmniejszyć ryzyko zakażenia miejsca operowanego jest dezynfekcja pola operacyjnego przez chirurga.

Zagrożenia

Pojęcie zakażenia miejsca operowanego (ZMO) zostało wprowadzone do medycyny  w 1992 roku przez Horan i dotyczy rany powstałej w następstwie cięcia chirurgicznego.

Zdecydowana większość zakażeń miejsca operowanego powstaje w trakcie zabiegu chirurgicznego, a czynnikami zakażającymi są drobnoustroje tworzące fizjologiczna florę skóry i błon śluzowych. Po otwarciu tkanek dochodzi do translokacji drobnoustrojów z miejsc odległych do pola operacyjnego. Rozwój ZMO to efekt złożonych oddziaływań między miejscowymi, a ogólnoustrojowymi mechanizmami obronnymi organizmu. Jednym z najbardziej istotnych aspektów jest kontaminacja miejsca chirurgicznego mikroorganizmami.

Na podstawie analizy drobnoustrojów zakażających miejsce operowane można stwierdzić, że  zdecydowana większość zakażeń wywołana jest drobnoustrojami stanowiącymi florę pacjenta – zakażenie endogenne, głównie pochodzenia skórnego.  Najczęściej izoluje się gronkowce koagulozo-ujemne (CNS) w tym Staphylococcus epidermidis oraz gronkowce złociste. Stanowią one fizjologiczną florę bakteryjną skóry, a w trakcie zabiegu mogą zostać przeniesione w tkanki głębsze. Z tego powodu niezwykle istotne jest właściwe przygotowanie pola operacyjnego przed zabiegiem.

Rozwiązania

Zalecenia dotyczące preparatu dezynfekcyjnego:

1. Spektrum działania - aktywność wobec bakterii (także MRSA), grzybów oraz wirusów
2. Krótki czas schnięcia
3. Długotrwałe działanie biobójcze
4. Brak działania drażniącego na skórę

Najcześciej stosowanymi preparatami spełniającymi powyższe zalecenia są preparaty zawierające:

• 2% roztwór chlorheksydyny w połączeniu z 70% alkoholem izopropylowym
• 10% roztwór jodyny powidonowej

Najczęściej dezynfekcję pola operacyjnego przeprowadza się za pomocą tupferów, które namacza się w miseczce z płynem dezynfekcyjnym.
Czynności te wiążą się jednak ze znacznym ryzykiem zainfekowania gazików w trakcie procedury wyjmowania ich z opakowania oraz namaczania.

Z takim działaniem związane są dodatkowe koszty:
• tupferów
• jałowej miseczki
• serwet zabezpieczających pacjenta
• preparatu dezynfekcyjnego (który najczęściej wykorzystywany jest w większej ilości niż wymagana)

Nie bez znaczenia jest również czas, który należy poświęcić w celu przygotowania zestawu do dezynfekcji pola operacyjnego.

Najlepszym rozwiązaniem do dezynfekcji pola operacyjnego oraz miejsca wkłucia jest
aplikator zawierający środek dezynfekcyjny

 

CLOREX 2% PREP

REWOLUCJA W DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO

CLOREX 2% PREP to pierwsze w Polsce jednorazowe aplikatory z preparatem dezynfekcyjnym.

Właściwości:

Clorex2% PREP to jednorazowe aplikatory zawierające zaawansowany antyseptyk oparty na 2% chlorheksydynie oraz 70% alkoholu izopropylowym. Takie rozwiązanie zapewnia szerokie  spektrum działania biobójczego przeciwko bakteriom, prątkom, grzybom oraz wirusom.

Zastosowanie:

Clorex2% PREP jest szczególnie wskazany dla:

 • Dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegiem operacyjnym
 • Dezynfekcji miejsca wprowadzenia wkłucia centralnego
 • Dezynfekcji skóry podczas kaniulacji naczyń obwodowych
 • Dezynfekcji pola znieczulenia


Aplikacja:

 • naciśnij górny przycisk aplikatora, następnie odczekaj kilka sekund, aż antyseptyk spłynie do gąbki
 • za pomocą gąbki nanieś preparat na zdrową skórę
 • pozostaw antyseptyk do czasu wyschnięcia (ok. 3 minut) – nie spłukuj


Aktywność biobójcza:

Działanie biobójcze przetestowane zgodnie z następującymi normami europejskimi: EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 1275.

Skład:

100g produktu zawiera:
2% glukonian chlorheksydyny, 70% alkohol izopropylowy, oczyszczoną wodę (do 100g).

ProduktNumer katalogowyPojemnośćKolorObszar dezynfekcji
Clorex2% PREPNEXC2AEN02A2 mlprzeźroczysty4”x4”
Clorex2% PREPNEXC2AEN03A3 mlprzeźroczysty5”x5”
Clorex2% PREPNEXC2AEN06A6 mlprzeźroczysty8”x8”
Clorex2% PREPNEXC2AEN10A10,5 mlprzeźroczysty10”x10”
Clorex2% PREPNEXC2AEN10R10,5 mlczerwony10”x10”

Dezynfekcja pola operacyjnego

 • M. Montewka, A. Skrzek, D. Plewik, A. Wysokiński „ Zakażenia miejsca operowanego -  charakterystyka czynników ryzyka, endogennych źródeł zakażenia i metod zapobiegania”. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UL, Katedra i Klinka Chirurgii Ogólnej ni Transplantacyjnej. Na potrzeby XXVII zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. 2012r.
 • R. Zdrojowy „Zapobieganie zakażeniu u chorych leczonych operacyjnie”. Przegląd  urologiczny 2009r (3)
 • A. Sikora, M. Kozioł-Montewska  „Zakażenia miejsca  operowanego-aspekty kliniczne i mikrobiologiczne” Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie.
 • D.S.Paulson “Efficacy evaluation of a 4% chlorchexidine glconate as a full-body shower wash”. Infection Control 2008r
 • O’Grady H.Baker E. “Prevention of surgical site infection”. Surgery 2011 (29)
 • Bielecki K.: Zakazenia chirurgiczne. Wyd. Med. Borgis, Warszawa 2007
 • Biondo S, Kreisler E, Fraccalvieri D, Basany EE, Codina-Cazador A, Ortiz H.: Risk factors for surgical site infection after elective resection for rectal cancer. A multivariate analysis on 2131 patients (2012)

Po pierwsze higiena