Pianka oczyszczająca Clinisan nową metodą dbania o integralność skóry pacjenta cierpiącego na nietrzymanie moczu/ stolca

  Wprowadzanie nowej metody pielęgnacji skóry pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu/ stolca.

   

  Opis kliniczny

  Wprowadzanie nowej metody pielęgnacji skóry pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu/ stolca

  Autor: Jemell Geraghty, Specjalista ds. Pielęgniarstwa Klinicznego, Oddział Żywotności Tkanek, szpital Royal Free Hospital, Londyn

  Publikacja: British Journal of Nursing (2011); Vol 20, No.7; pp 409-415

  Przedmiotem  niniejszego artykułu jest efektywna pielęgnacja skóry pacjenta cierpiącego na nietrzymanie moczu/ stolca. Po dogłębnej lekturze specjalistycznej literatury dotyczącej tego tematu, autor sugeruje wprowadzenie zmian w stosowanych praktykach. Dotyczą one zastosowania pianki Clinisan o właściwościach zmiękczających w pielęgnacji skóry pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu/ stolca. Produkt ten [Clinisan] został poddany wstępnej ocenie przed właściwym zaakceptowaniem i wdrożeniem przez szpital Royal Free Hospital (Londyn).

  Cele artykułu

  • Dokonanie krytycznego przeglądu literatury dotyczącej użycia wody i mydła do oczyszczania skóry pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu/stolca.
  • Rozpoznanie ryzyka związanego z występowaniem infekcji podczas stosowania mydła i wody na uszkodzoną skórę.
  • Zbadanie wpływu zabiegu oczyszczania skóry na funkcjonowanie jej barierowości oraz występowanie zapalenia skóry u pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu/ stolca.
  • Wstępna ocena zmian stosowanych praktyk poprzedzająca ich właściwe  wdrożenie.

   

  Nietrzymanie moczu/ stolca a integralność skóry

  • W przypadku pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu/ stolca, utrzymanie integralności skóry oraz zapobieganie jej uszkodzeniom i podrażnieniom powodowanym wilgocią stanowi codzienne wyzwanie dla personelu pielęgniarskiego.
  • Nie są dostępne dokładne dane dotyczące nietrzymania moczu/ stolca, jednakże szacuje się, że jedna trzecia hospitalizowanych dorosłych pacjentów doświadczyła uszkodzeń skóry wynikających z tej dolegliwości.
  • Jedno z „Działań o Wysokiej Sile Uderzeniowej” (ang. „High Impact Actions”) będące częścią inicjatywy angielskiego Narodowego Funduszu Zdrowia (ang. NHS)  Twoja Skóra Się Liczy (ang. Your Skin Matters) skupia się na zapobieganiu odleżynom u pacjentów placówek Narodowego Funduszu Zdrowia z naciskiem na pielęgnację skóry osób cierpiących na nietrzymanie moczu/ stolca.

   

   Przegląd literatury

  MYDŁO I WODA

  • Stosowanie wody i mydła stanowi tradycyjną metodę mycia skóry pacjenta cierpiącego na nietrzymanie moczu/ stolca i pomimo pewnych zastrzeżeń dotyczących tej praktyki, pozostaje ona najbardziej rozpowszechniona.
  • Personel medyczny przeznacza znaczącą ilość czasu na mycie pacjentów, mimo to w badaniach naukowych nie poświęcono odpowiednio dużej uwagi efektywności tych procedur.
  • Mydło może negatywnie wpływać na stan skóry poprzez następujące działanie:
   • Nadmierne usuwanie naturalnych olejków prowadzące do wysychania skóry i utraty wody poprzez parowanie podczas mycia w zbyt gorącej wodzie
   • Zmiana pH oraz niszczenie kwaśnego płaszcza ochronnego skóry, co z kolei wpływa na naturalną florę skóry i jej mechanizmy odbudowy naturalnej bariery.

  KONTROLA INFEKCJI

  • W mydle mogą chronić się mikroorganizmy, co stanowi ryzyko występowania zakażeń szpitalnych
  • Unikanie ekspozycji na mikroby  i ochrona przed ich rozwojem są szczególnie ważne w pielęgnacji pacjentów z zagrożoną lub nieistniejącą warstwą rogową naskórka.

  BARIERA SKÓRY

  • Nawet zdrowa skóra wystawiona na działania surfaktantów i substancji rozpuszczających wykazuje utratę lipidów naskórka z warstwy rogowej, co prowadzi do utraty wody skutkującej przesuszeniem skóry.
  • Dowody sugerują, że z punktu widzenia dobra pacjenta oraz kontroli infekcji, mydło nie powinno być używane do oczyszczania skóry osób cierpiących na nietrzymanie moczu/ stolca.

  WCZEŚNIEJSZE BADANIA

  Whittingham (1998) przeprowadził 8-tygodniowe badanie w placówce opiekuńczej dla osób starszych, w którym porównał działanie wody z mydłem,  mieszanki środka oczyszczającego i środka tworzącego barierę z działaniem pianki zmiękczającej Clinisan. W wynikach wzięto pod uwagę ocenę pacjenta, koszty pracy personelu pielęgniarskiego oraz informację zwrotną od personelu i pacjentów. Pianka zmiękczająca Clinisan była szybsza w użyciu, w większym stopniu poprawiała kondycję skóry pacjentów oraz okazała się znacznie tańsza niż mieszanka środka oczyszczającego i środka tworzącego barierę.

  Cooper i Gray (2001) porównywali działanie pianki zmiękczającej Clinisan z efektami mycia mydłem i wodą przez 10 miesięcy, by ustalić, który środek optymalizuje integralność skóry w tej grupie wysokiego ryzyka. Wyniki tego badania podkreślają fakt, że Clinisan znacznie przewyższa stosowanie wody i mydła i zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniami skóry w grupie podwyższonego ryzyka, jaką stanowią starsi pacjenci.

   

  Ewaluacja zmiękczającej pianki Clinisan

  Zespół zajmujący się żywotnością tkanek w szpitalu Royal Free Hospital (Londyn) przeprowadził 6- tygodniową ewaluację uszkodzeń skóry pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu/ stolca na 24- osobowym oddziale geriatrycznym, w której porównano działanie mydła z wodą z działaniem pianki zmiękczającej Clinisan. Większość pacjentów cierpiała zarówno na nietrzymanie moczu, jak i stolca.

  Wyniki i konkluzje

  Wyniki niniejszej ewaluacji dowodzą, że pianka zmiękczająca Clinisan stanowi opłacalną metodę utrzymywania integralności skóry pacjenta cierpiącego na nietrzymanie moczu/ stolca i uzupełnia aktualne procedury związane z kontrolą infekcji.

  Kluczowe wyniki niniejszego badania prezentują się następująco:

  • Ogólna poprawa codziennej pielęgnacji skóry pacjenta cierpiącego a nietrzymanie moczu/ stolca
  • Redukcja czasu poświęcanego na zabieg oczyszczania skóry
  • Lepszy stan higieny pacjenta
  • Mniejsza liczba uszkodzeń skóry wywołanych nietrzymaniem moczu/ stolca, w tym odleżyn

  Autor konkluduje:

  „Osiągnięto zdecydowaną zgodność managerów oraz personelu pielęgniarskiego, że tradycyjne metody mycia pacjenta są przestarzałe i nie znajdują już zastosowania, natomiast pianka zmiękczająca Clinisan została zaakceptowana jako nowa metoda dbania o integralność skóry pacjenta cierpiącego na nietrzymanie moczu/ stolca”